Texte vintage pentru invitatiile de nunta

Text 1 

Domniilor voastre, dorim a vă face cunoscut că noi, [prenume mireasă] + [prenume mire], hotărâtu-ne-am a ne lega pe vecie, drept pentru care avem onoarea de a vă pofti cu drag la nunta noastră, pentru a ne ospăta după datina străbună. Vă facem cunoscut că bunii noștri părinți, familiile  [nume părinți mireasă] și [nume părinți mire] rânduit-au ca la carte evenimentul, după obiceiuri și tradiții moștenite din strămoși.

Nunta se va săvârși la Biserica [nume biserică] din [adresă biserică], în plină zi, la ceasurile [oră biserică]. După ceremonie se va înfăptui și ospățul, la Restaurantul [nume local] din [adresa local], către ceasurile [oră local], în ziua de [ziua săptămânii], [data nunții]. Și pentru întărirea celor scris mai sus, poruncit-au nașii noștri, anume [prenume nașă] și [prenume naș] + [nume nași], să se vestească și să se pună pecete pe această invitație.

Cu respect și recunoștință,

[prenume mireasă] + [prenume mire]

Text 2

Stimați oameni vrednici, voim a vă da de știre noi, familiile [prenume mamă mireasă] și [prenume tată mireasă] [nume părinți mireasă] și [prenume mamă mire] și [prenume tată mire] [nume părinți mire], precum că fiica și fiul [prenume mireasă] + [prenume mire] au hotărât să-și unească destinele printr-un legământ sfânt, așa cum se cuvine.

Drept pentru care, cu respect și onoare vă poftim la nunta lor, unde să petrecem după datina străbună celebrarea Sfintei Taine a Cununiei, care va avea loc în ziua de [ziua săptămânii], [data nunții], ceasurile [oră biserică], la Biserica [nume biserică] din [adresă biserică]. După ceremonie vă așteptăm la Restaurantul [nume local] din [adresa local], către ceasurile [oră local], conduși de distinșii nași [prenume nașă] și [prenume naș] + [nume nași]. Vă așteptăm cu drag!

Text 3

Cinstiți concetățeni,

Noi, familiile [nume părinți mireasă] și [nume părinți mire], dorim a vă vesti bucuria de a ne vedea copiii, [prenume mireasă] + [prenume mire], pornind pe drumul vieții. Cununia religioasă va avea loc în ziua de [ziua săptămânii], [data nunții], la Biserica [nume biserică] din [adresă biserică], începând cu ceasurile [oră biserică], conform tradițiilor noastre strămoșești.

Doritu-ne-am să aveți plăcerea de a ne onora ospățul ce se va da la Restaurantul [nume local] din [adresa local], către ceasurile [oră local]. Alături de tinerii miri vor fi și nașii, [prenume nașă] și [prenume naș] + [nume nași]. Vă așteptăm cu dragă inimă!

Invitatii recomandate